Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Всяка Младежка банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община).

Какво е Младежка банка?

Метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността.

Изцяло управлявана от млади хора, показва младежката гледна точка във

филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено

населено място. Разпространен из цял свят механизъм, Младежката Банката изгражда

млади лидери и представлява ресурс, създаден от и за млади хора.

Екипът на Младежка банка Монтана?

Това са група млади хора на възраст между 15 и 29 години.

Целта е да бъдат събрани средства, с които да се подкрепят идеи

на креативни и предприемчиви младежи от областта, под формата на

грантове за малки проекти в полза на общността.

В момента в България съществуват 11 младежки банки в градовете: Бургас, Видин, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, София, Стара Загора и Шумен.

Отличаващото Младежката банка от останалите младежки програми е възможността младите хора да придобият опит в управлението на дарителски програми.

За да осигурят средства за тази подкрепа, младите

доброволци организират различни инициативи, чрез които да

привлекат съмишленици за младежките каузи.