Моника Тончева от Младежка банка Шумен представи Младежките банки в България на международна конференция.

В срещата участваха още 60 младежи, представляващи Младежки банки от 17 различни държави. Събитието се проведе в периода 27-30 ноември 2018 г. в Истанбул, Турция, а негов домакин бе доброволческата организация TOG, която е и водеща за проекта Младежки банки в Турция.

Конференцията даде възможност на участниците да представят своята работа в полза на младежките общности и да обменят опит и добри практики по теми като фондонабиране и разпределяне на грантовете.

Пред участниците в събитието доброволецът от Младежка банка Шумен - Моника Тончева представи постиженията на Младежките банки в България. Моника сподели успешни практики от работата на Младежка банка Шумен и представи постиженията, които Младежките банки постигат на национално ниво. От въвеждането на модела Младежка банка у нас до сега повече от 300 младежи са обучени в управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 250 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили близо 150 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 450 000 младежи от цялата страна.

Пред колегите си Моника Тончева разказа и за националната кампания на Младежките банки, която има за цел да ги позиционира по-добре пред дарителите и доброволци. Ето какво сподели още в първия ден от събитието.

Програма „Младежка банка“ се финансира на национално ниво от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ от 2012 г., когато въвежда модела у нас.

Конференцията се осъществи благодарение на YouthBank Imternational с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюърт Мот" и Сивил Дюсюн (Sivil Dusun) International.