Младежка банка Шумен създава общност от млади лидери, които развиват идеите и ценностите на дарителството в полза на обществото. Програмата стимулира и засилва гражданското участие на младите хора, изгражда младежко лидерство и подпомага иновативни младежки идеи. Младежка банка Шумен се ръководи и управлява от млади хора, които предоставят средства за младежки проекти на територията на всеки град, в който съществува програмата.