Целта на нашата „круша на гнева“ е да обиколи няколко училища в града ни и който желае да изразходи натрупания гняв и енергия върху нея

Боксовата круша „на гнева“ беше приета като начало от ПМГ „Нанчо Попович“. Целта на нашата „круша на гнева“ е да обиколи няколко училища в града ни и който желае да изразходи натрупания гняв и енергия върху нея, а не върху своите съученици. Младежка банка – Шумен и сдружение „Алдора“ подкрепят толерантността и разбирателството в училище, а не побоите, обидите и насилствените саморазправи.

Искрени благодарности на ръководството на ПМГ „Нанчо Попович“! Очакваме още заявки от други училища!

Очаквайте на 27 февруари заключителната част на нашата инициатива „Не си ти, когато си груб“.
Настоящата инициатива стана възможна благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи“ по програма „Младежка банка” с финансовата подкрепа на Фондация “Чарлз Стюарт Мот“.