Благоевград, Бургас, Варна, Монтана и Разград са новите градове, където стартира Младежка банка.

Организациите, които ще домакинстват Младежките банки в петте нови града са избрани след предварително проведен конкурс. Списък с одобрените кандидати е публикуван по-долу. Освен финансиране за организационно развитие, одобрените кандидати получават обучения за въвеждането и прилагането на модела, месечна онлайн подкрепа, както и възможности за обмен на опит и добри практики в мрежата Младежки банки България.

Входящ номер

Организация

Населено място

4-6.8.2017

Сдружение „Младежки форум 2001-Разград”

Разград

5-6.8.2017

Фондация „Северозападен институт за младежки политики“

Монтана

6-6.8.2017

Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”

Варна

7-6.8.2017

Сдружение „Югозападен обществен-информационен център"

Благоевград

9-6.8.2017

Обществен дарителски фонд Пиргос - Бургас

Бургас

Свързани статии