Финансирани са първите проекти за 2018 година!

1. „За животните с любов - в Зоопарк Ловеч.“- Стартиране на клуб за извънучилищна дейност - обща стойност- 500 лв., с търсено финансиране от Младежка банка- Ловеч. Проектът е подаден и ще се изпълни от ученици от Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „проф. д-р Димитър Димов", ПЕГ „Екзарх Йосиф I“- Ловеч и ОУ „проф. Димитър Димов“.

2. „Повече цветове за младите очи“- с обща стойност и търсено финансиране от Младежка банка - Ловеч, в размер на 420 лв. Проектът е подаден и ще се изпълни от ученици от Природо- Математическа гимназия- Ловеч.